Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte lingvistice în Triodul de la 1726

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, II, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 279-286
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The author presents the main linguistic features of a religious book from the XVIIIth century and outlines its main phonetic, grammatical and lexical peculiarities. The analysis is enriched with observations concerning the expressiveness of various linguistic elements.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

180Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
23Eugen MunteanuStudii de lexicologie biblicăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1995
51Nicolae CartojanIstoria literaturii române vechi
Vol. I-III.
Minerva; Editura Fundației Culturale Române1980; 1996
337Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
233August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
86Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: