Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Exprimarea rudeniei convenționale în lexicul dialectului istroromân

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLI, p. 19
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:Cette étude se propose d’analyser le groupe des mots qui expriment la parenté conventionnelle dans le dialecte istro-roumain: parrain – marraine (à un marriage religieux ou à un baptême), filleul – filleule, compère – commère. Les mots qui expriment ces relations sont analysés du point de vue de leur origine. On présente aussi leur statut dans ce dialecte – mots hérités ou mots empruntés, les rapports de ces mots avec les autres dialects de la langue roumaine.
On constante que la plupart des mots qui expriment la parenté conventionnelle sont empruntés du croate ou de l’italien et qu’il n’y a pas de mots hérités du latin.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010

Referințe în această publicație: 7

51Marius SalaIntroducere în etimologia limbii româneEditura Univers Enciclopedic; Editura Academiei1999; 2005
27Vasile ScurtuTermenii de înrudire în limba românăEditura Academiei1966, 1969html
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
46Alexandru GraurÎncercare asupra fondului principal lexical al limbii româneEditura Academiei1954
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: