Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre necesitatea realizării unui corpus lexicografic românesc esențial

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VI (2), p. 41-49
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:This paper aims at highlighting the importance of creating a romanian essential lexicography corpus. The project presented in this paper has as purpose the valorisation of certain results from the complex project eDTLR, by using, as reference text for the alignment, the Thesaurus Dictionary in electronic format and especially creating a Romanian lexicographic corpus, which will contain 100 dictionaries (from the XVIth century to present day) aligned at entry and, partially, at meaning level.
At the same time, the lexicographic corpus realized by us will constitute an useful database for linguistic research, in the country or abroad, having the potential of being useful, at its turn, in future project for implementing and developing the Romanian fundamental humanist research according to international standards.
Cuvinte-cheie:lexicography, computerized lexicography, linguistic resources, computerized lexicographic instruments
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 6

0Daniela Butnaru, Codrin Dinu VasiliuTehnologii digitale în cercetarea ştiinţifică din domeniul toponimiei. Laboratorul digital de toponimieClas. mod., 115-1242018pdf
html
1Monica Busuioc, Dan CarageaROMTEXT – a Fundamental Instrument for the New Edition of the Dictionary of the Romanian LanguageRRL, LXIII (4), 409-4142018pdf
html
0Veronica PăcuraruConsideraţii privind lexicografia informatizată: de la tradiţii la inovaţii şi perspectivePhilM, LVIII (1-2), 1212016pdf
1Gabriela Haja, Elena TambaCercetarea lexicografică academică actuală: tradiţie şi modernitateALIL, LV, 72015pdf
html
6Elena Tamba, Marius-Radu Clim, Ana-Veronica Catană-Spenchiu, Mădălin PătraşcuSituaţia lexicografiei româneşti în context europeanPhil. Jass., VIII (2), 259-2682012pdf
html
0Elena Tamba, Marius-Radu Clim, Ana-Veronica Catană-Spenchiu, Mădălin PătrașcueLexicografia – Interdisciplinaritatea ca premisă pentru cercetarea limbii româneCCI, 2, 1079-10862012pdf
html

Referințe în această publicație: 4

4Elena DanilaeDTLR – base de données et instrument pour la recherche lexicographique roumainePhil. Jass., VI (1), 37-462010pdf
html
3Bogdan-Mihail Aldea, Elena Dănilă, Cristina Forăscu, Gabriela HajaDicţionarul limbii române (DLR) în format electronic. AplicaţiiComun. intercult.2006pdf
html
12Gabriela Haja, Elena Dănilă, Corina Forăsc, Bogdan-Mihai AldeaDicționarul limbii române (DLR) în format electronic
Studii privind achiziționarea
Editura Alfa2005html
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: