Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cercetarea lexicografică academică actuală: tradiţie şi modernitate

Autori:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, LV, p. 7
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Contemporary academic lexicographical research: tradition and modernity]
The paper presents a short history of academic researches within The Department of Lexicology and Lexicography from the “A. Philippide” Institute of Romanian Philology, Romanian Academy, Iaşi Branch, the linguistic and lexicographical principles concerning the bringing up to date of the first volumes of DLR. Romanian Language Dictionary (1st ed. 1913–2010), work in progress in Romanian institutes involved in the accomplishment of DLR, arguing the need to comply with the current editing rules of these outstanding lexicographical works. The argumentation is founded on the principles of the linguistic epistemology, in terms of the integral linguistics defined by Eugeniu Coşeriu. These principles can be identified in our strategy for the digitization process of the Romanian lexicographical research. The achievements in specific projects developed in our department are also described in detail in the second part of the paper.
Cuvinte-cheie:linguistic and lexicographical principles, the history of the Romanian Language Dictionary, digitization process phases, tradition and innovation, linked data
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

7Maria Aldea (coord.)Lexiconul de la Buda
Lesicon românescu-latinescu-ungurescu-nemțescu [...] Lexicon valachico-latino-hungarico-germanicum
[Ediție electronică]2013html
6Elena Tamba, Marius-Radu Clim, Ana-Veronica Catană-Spenchiu, Mădălin PătraşcuSituaţia lexicografiei româneşti în context europeanPhil. Jass., VIII (2), 259-2682012pdf
html
3Elena Dănilă, Marius-Radu Clim, Ana-Veronica Catană-SpenchiuTowards a Romanian Lexicographic CorpusPhil. Jass., VII (2), 191-1972011pdf
html
6Elena DănilăDespre necesitatea realizării unui corpus lexicografic românesc esențialPhil. Jass., VI (2), 41-492010pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
12Gabriela Haja, Elena Dănilă, Corina Forăsc, Bogdan-Mihai AldeaDicționarul limbii române (DLR) în format electronic
Studii privind achiziționarea
Editura Alfa2005html
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: