Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lexiconul de la Buda. Lesicon românescu-latinescu-ungurescu-nemțescu [...] Lexicon valachico-latino-hungarico-germanicum

Autor:
Editura:[Ediție electronică]
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:

Citări la această publicație: 7

Recenzii la această publicație: 1

Ionuț GeanăFD, XXXIV, 260-2612015pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].