Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Denumiri de mamifere în Lexiconul de la Buda (1825)

Autor:
Publicația: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Secțiunea Lexic, semantică, terminologii, p. 211
ISBN:978-606-16-0797-6
Editori:Mihaela Viorica Constantinescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Gabriela Stoica, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Names of mammals in The Lexicon of Buda (1825)]
Identifying and investigating the names of mammals of the Lexicon of Buda (1825) allowed us to highlight the outstanding value of this dictionary, which, through the agency of its editors, records a valuable lexical, grammatical and encyclopedic information specific at the beginning of the 19th century.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 3

2Maria AldeaDenumiri de păsări în Lexiconul de la Buda (1825)EITM, 6, 218-2332015pdf
html
7Maria Aldea (coord.)Lexiconul de la Buda
Lesicon românescu-latinescu-ungurescu-nemțescu [...] Lexicon valachico-latino-hungarico-germanicum
[Ediție electronică]2013html
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: