Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Towards a Romanian Lexicographic Corpus

Autori:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (2), p. 191-197
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:This paper presents the study of the research in the project CLRE. In order to achieve the objectives of the project it was necessary to use advanced equipment to facilitate the acquisition of electronic dictionaries and also software used in processing scans, character recognition so it could be allowed the smooth implementation of the database. Therefore we present these hardware and software. We also present some lexicographic resources and methods that some members of the research team studied in LEXICOM 2011.
Cuvinte-cheie:lexicography, computerized lexicography, linguistic resources, computerized lexicographic instruments
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

1Gabriela Haja, Elena TambaCercetarea lexicografică academică actuală: tradiţie şi modernitateALIL, LV, 72015pdf
html
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 55, 2012). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2012LR, LXII (3), 271-4082013pdf
html
6Elena Tamba, Marius-Radu Clim, Ana-Veronica Catană-Spenchiu, Mădălin PătraşcuSituaţia lexicografiei româneşti în context europeanPhil. Jass., VIII (2), 259-2682012pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: