Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Situaţia lexicografiei româneşti în context european

Autori:
Publicația: Philologica Jassyensia, VIII (2), p. 259-268
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The evolution of the new Romanian lexicography based on the web resources has changed the view concerning the dictionaries and how to create them. The Romanian lexicography is also on a high process of modernisation and computerisation. The project we presented here, called CLRE (ERLC. Essential Romanian lexicographic corpus. 100 dictionaries from DLR bibliography aligned at entry and, partially, at meaning level) is one of the necessary steps for Romanian lexicography to adapt itself to the digital world.
The present project has as purpose creating a Romanian lexicographic corpus, which will contain 100 dictionaries (from the 16th century to present day) aligned at entry and, partially, at meaning level. This lexicographic corpus will have the potential of being an useful database for linguistic research, in the country or abroad, becoming an indispensable instrument for future researches, for implementing and developing the Romanian lexicographical research according to international standards.
Cuvinte-cheie:Romanian lexicography, digitalized lexicography, lexicographic corpus, linguistic resources, e-lexicography
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 6

Referințe în această publicație: 5

3Elena Dănilă, Marius-Radu Clim, Ana-Veronica Catană-SpenchiuTowards a Romanian Lexicographic CorpusPhil. Jass., VII (2), 191-1972011pdf
html
4Elena DanilaeDTLR – base de données et instrument pour la recherche lexicographique roumainePhil. Jass., VI (1), 37-462010pdf
html
6Elena DănilăDespre necesitatea realizării unui corpus lexicografic românesc esențialPhil. Jass., VI (2), 41-492010pdf
html
12Gabriela Haja, Elena Dănilă, Corina Forăsc, Bogdan-Mihai AldeaDicționarul limbii române (DLR) în format electronic
Studii privind achiziționarea
Editura Alfa2005html
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: