Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observaţii asupra unor verbe contextual dicendi din română şi din italiană, moştenite din latină

Autor:
Publicația: Limba română, LIX (1), Secțiunea Romanistică, p. 30-38
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The article is an overview of the class of the verbs of speaking (verba dicendi) in Romanian and Italian, inherited from Latin. We studied those verbs that designate the action of speaking only contextually, taking into account the semantic evolution from Latin to both Romance languages and interesting changes of meaning undergone by some verbs of speaking.
Cuvinte-cheie:
  • verb(e) contextual dicendi, sens figurat, transformare semantică
  • contextual verb(s) of speaking, figurative meaning, change of meaning
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

45Maria Cvasnîi CătănescuRetorică publicistică
De la paratext la text
Editura Universității din București2006
55I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: