Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Pragmatique Culturelle: sur quelques façons de parler spécifiques des Roumains

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LIV (4), p. 65
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Cultural Pragmatics: On some Specific Romanian Ways of Speaking.] Stemmed from the theoretical background of cultural pragmatics and ethnopragmatics, our paper seeks to find underlying connections between the Romanian ways of speaking (i.e. the Romanian pragmatic types of speaking and self-expression) and the mentality of the speakers themselves.
Cuvinte-cheie:ethnopragmatics; ways of speaking; mentality; contrast; Romanian
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 2

343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
229Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: