Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Traduire l’oral spontané: difficultés, enjeux

Autor:
Publicația: Studii de lingvistică, 1, p. 179-195
Hommages à Maria Ţenchea
p-ISSN:2248-2547
Editura:Facultatea de Litere din Oradea
Locul:Oradea
Anul:
Rezumat:The questions we address are: 1) asking whether the translation of spontaneous speech has a practical interest, besides a descriptive interest for the linguist; 2) reflecting to what kinds of spontaneous speech is the question of translation relevant; 3) suggesting problems and issues.
Cuvinte-cheie:gradability in oral-written forms of discourse; kinds of spontaneous speech; multi-modal transcription; errors in transcription/translation; translation of pragmatic markers
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 3

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: