Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

De l’oral à l’écrit : quelques remarques sur les transcriptions des séances parlementaires

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LIX (4), p. 127
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:
  • [From spoken to written language: a few remarks on parliamentary transcripts.] The aim of this paper is to compare spoken and written language in parliamentary transcripts. The corpus analysis of three audiovisual records of Brazilian, Portuguese and Romanian parliamentary sittings and their respective transcripts show the following transformations made by the transcribers: content corrections and suppressions, grammar corrections, reformulations to clarify the message and to adapt the discourse to the formal register, changes in turn taking sequences.
  • [De la oral la scris : câteva observaţii despre transcrierile ședinţelor parlamentare.] Obiectivul acestei lucrări este prezentarea raportului oral / scris în transcrierile ședințelor parlamentare. Analiza corpusului format din înregistrări audio-vizuale a trei ședințe din Congresul Federal Brazilian, Parlamentul Portughez și Parlamentul României, precum și din respectivele transcrieri oficiale, arată următoarele transformări operate în transcrierea ședințelor parlamentare: corectări și suprimări de conținut, corectări gramaticale, reformulări pentru clarificarea mesajului, adaptarea la registrul formal, modificări ale secvențelor de luare de cuvânt.
Cuvinte-cheie:
  • spoken vs. written language, transcribing spoken language, parliamentary discourse
  • raport oral/scris, transcrierea oralului, discurs parlamentar
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: