Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Etimologii balcanice

Autor:
Publicația: Philologia, LIII (1-2), p. 106-113
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:J.-Sp. komanya „food; vituals” is usually considered a Turkish borrowing in Balkan J.-Sp., but, given its presense also in Morocco where no Turkish influence has existed, it must date back to common (J.-)Sp., formed from (or at least influenced by) comer > komer, like old Sp. fazaña from facer (now hazaña and hacer), so that Turk. komanya could prove to be a Sephardism (like palavra „chatter”). J.-Sp. moshia, „estate”, found by Mrs. S. von Schmädel, is identified as the only (despite some illusions) sure Romanism in J.-Sp., detected so far outside Romania. Rom. pârş „dormouse” is regarded as a possible borrowing of the old Russian animal name бырсь, and Alb. zbunoj „I appease” is a sure confixal derivative of Arom. bun „good”.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: