Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

L’Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache. Aspects du travail etymographique de Sextil Puşcariu

Autor:
Publicația: Caietele Sextil Pușcariu, I, Secțiunea Lingvistică și filologie, p. 157
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția I, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013
Editori: Eugen Pavel, Nicolae Mocanu; Coperta: Călin Stegerean; Layout: Nicolae Mocanu
Tiparul a fost finanțat de Asociația Culturală „Text și discurs religios” din Iași
p-ISSN:2393-526X
Editura:Editura Scriptor; Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:In 1905 Sextil Puşcariu published his Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache, I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen (= EWRS), an etymological dictionary of the Latin component of the Rumanian language. The perspective adopted by the author is a comparative-reconstructionist one. The lexical documentation presented in order to offer an historical explanation of the Rumanian forms covers the full range of Romance language. The etymological reference layer is spoken (or ‘Vulgar’) Latin, a fact which accounts for the large number of reconstructed etyma. As shown by the metalexicographical analysis presented here the EWRS reflects the main evolutions in general and Romance linguistics at the end of the 19th and beginning of the 20th century: this is evidenced by the integration of dialect forms not only from the Rumanian linguistic area, but also from various domains within the Romania. In addition the attention paid to semantic evolution and to the lexical distribution within conceptual fields testifies to the impact of the then recently made advances in semantics and in onomasiology.
Cuvinte-cheie:
  • Sextil Puşcariu, etimologie, limbile romanice, limba română, gramatică şi lexicologie comparate
  • Sextil Puşcariu, étymologie, langues romans, roumain, grammaire et lexicologie comparées
  • Sextil Puşcariu, etymology, Romance languages, Rumanian, comparative grammar and lexicology
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 8

343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
7Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
IV. Register
Fues's Verlag (R. Reisland)1902
12Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
III. Syntax
Fues's Verlag (R. Reisland)1899
13Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
II. Formenlehre
Fues's Verlag (R. Reisland)1893
14Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
I. Lautlehre
Fues's Verlag (R. Reisland)1890

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: