Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Considerații lexicologice asupra substantivului „chit”, în traducerile biblice românești

Autor:
Publicația: Cercetări lingvistice. Omagiu doamnei profesoare Adriana Stoichițoiu Ichim, p. 224-232
ISBN:978-606-11-6131-7
Editori:Dragoș Vlad Topală
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:[Lexicological considerations on the noun chit in Romanian biblical translations]
In this study we aim to analyze the changes in the Romanian biblical versions, regarding the translation of the Greek noun κῆτος, entered in the Romanian language through old Slavic kitŭ, which appears in many Old Testament books and in the Gospel of Matthew. We found some conceptual differences in translation, concretized either by literally translating the term or by rendering it by Romanian equivalents, easily perceived by the readers.
Cuvinte-cheie:Bible, ‘chit’, whale, fish, translation
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 10

44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
1N. A. UrsuNicolae Spătarul (Milescu), traducător al Mântuirii păcătoșilor a lui Agapie Landos (III)SCL, XLV (3-4), 1731994
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
100A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: