Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Money – semantic, phraseological and paremiological values

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 2, p. 47-54
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:The cultural history of currency and monetary systems is relevant for understanding the significance of money in society. Advances in each historical epoch have contributed to the enrichment of the semantic values of the word money. In Romanian, this word develops rich lexico-semantic fields and is part of many phraseological units. Paremiology contributes to the knowledge and understanding of the meanings of this word in Romanian.
Cuvinte-cheie:polysemy, phraseology, proverb, symbol, currency units
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

7Coman LupuDin istoricul numelor de monede în limba românăEditura Universității din București2006
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: