Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Modificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militar (VI)

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XI-XII, p. 107-110
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:According to the title, the author presents the metonymy of the dr. şes “plain place, fields” – lat. sěssus “place to stay” created as a result of the Roman soldiers looking for suitable places for camping. The author considers that the Romanian a începe from the Latin or subsuoară from the Latin sŭbala (which were continued only in Romanina) appeared as the result of the same limes language. These new facts contribute to the specific features the Romanian has, as compared to the area of the other Romance languages regarding the ancestral military language (continued in Romanian) and it illustrates the long military resistance (almost two millenniums) of the natives to the attacks of the barbarian tribes.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 11

1Cristian MihailModificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militar (V)DR, s.n., IX-X, 1912004-2005pdf
html
3Cristian MihailModificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militar (IV) – Rom. sarcinăDR, s.n., III-IV, 2131998-1999pdf
html
4Cristian MihailModificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militar (III)DR, s.n., II (1-2), 3251996-1997pdf
html
4Cristian MihailModificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militar (II)DR, s.n., I (1-2), 313-3191994-1995pdf
html
29Jean Dubois, Henri Mitterand, Albert DauzatDictionnaire étymologique et historique du françaisLarousse1993
5Cristian MihailModificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militarCL, XXXV (1), 211990
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: