Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Modificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militar (II)

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, I (1-2), p. 313-319
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 1

66Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: