Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Subiectivitatea traducerii: Un punct de vedere

Autor:
Publicația: Ianua. Revista Philologica Romanica, 6, p. 141-152
p-ISSN:1616-413X
Editura:Romania Minor
Locul:Girona
Anul:
Rezumat:Lucrarea noastră îşi propune să abordeze registrul subiectivităţii traducerii. Bazându-ne pe un fragment din primul capitol din Exod, prezentat în varianta grecească, latinească şi românească, am căutat să surprindem diversitatea posibilităţilor de traducere pe care le ridică un text atunci când limba sursă nu dispune de mijloacele gramaticale, lexicale pe care le găsim în limba de sosire.
Cuvinte-cheie:traducere, subiectivitate, articol definit, articol indefinit, nearticulare
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

40Valeria Guțu RomaloMorfologie structurală a limbii române
(Substantiv, adjectiv, verb)
Editura Academiei1968
195Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: