Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Etimologii – 2010

Autor:
Publicația: Buletin de lingvistică, 12, p. 46
p-ISSN:1857-1948
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:Rom. dolofan „chubby, plump” (said mostly of children) is supposed to have come from Turk. olofan „a kind of warrior from the sultan’s guard” provided with an initial d-, like many words in folk-ballads and carols (cf. especially d-împărat „king”) and semantically evolved as e.g. voinic „warrior” > „strong” etc. Rom. dial., very little known, fălagă „beating” is seen as a sure reflexion of Turk. (< Arab.) falaka „punishment through heel beating”. Rom. family name geoană is regarded as a probable feminine of the disappeared inherited *Gion(e), later replaced by the Slavic borrowing Ion (> ioană), i.e. the proportion ioană: ion = geoană: *gion(e) entitles us to suppose the reality of the latter in the past.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Marcu GabinschiEtimologii folcloriceBLM, 13, 512012pdf
html

Referințe în această publicație: 5

1Marcu GabinschiEtimologii – 2007RLSL, L (1-2), 862008pdf
62Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
243August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: