Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un aspect al calcului lingvistic în limba română

Autor:
Publicația: Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Actele colocviului Catedrei de Limba Română, 27-28 noiembrie 2002, II, Secțiunea Lexic și terminologii; alte domenii
ISBN:973-575-825-3
Editori:Gabriela Pană Dindelegan
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Un aspect du calque linguistique en roumain]
Dans le présent article nous avons analysé les doublets étymologiques obtenus par l’héritage / l’emprunt lexical, d'un côté, et par le calque linguistique, de l'autre. Les changements formels et sémantiques d’après un modèle étranger (spécialement français et anglais) ont donné naissance, en roumain, à la synonymie étymologique (par le calque lexical de structure morphématique) et à l’homonymie partielle étymologique (par le calque sémantique, grammatical e lexico-grammatical). En même temps, nous avons insisté sur quelques résultats linguistiques produits par l’évolution socio-politique roumaine contemporaine.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 4

5Theodor HristeaProbleme de etimologie în „Dicționarul limbii romîne moderne”SCL, XI (2), 2351960
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
11Mioara AvramMijloace morfologice de diferențiere lexicală în limba romînăSCL, IX (3), 3151958
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: