Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observaţii privind dubletele etimologice în dialectul istroromân

Autor:
Publicația: Studia in honorem magistri Vasile Frăţilă, p. 447-456
ISBN:973-7608-46-1
Editori:Maria Micle, Vasile Lațiu
Editura:Editura Universităţii de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Quelques remarques sur les doublets etymologiques de l’istroroumain]
Parmi les termes d’origine latine que l’istroroumain a empruntés à l’italien (qu’il s’agit de l’italien littéraire ou du dialecte vénitien), directement ou par l’intermédiaire du croate, il y en a quelques uns qui sont devenus les doublets étymologiques des mots istroroumains hérités du latin. Dans cette étude nous avons essayé de mettre en évidence quelques aspects qui rendent difficile l’identification de ces paires étymologiques, en illustrant en même temps ce phénomène par quelques exemples.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 5

210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
27Vasile ScurtuTermenii de înrudire în limba românăEditura Academiei1966, 1969html
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: