Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Latinisme, cuvinte regionale și învechite la cărturarii năsăudeni din prima jumătate a secolului al XX-lea

Autor:
Publicația: Cercetări lingvistice. Omagiu doamnei profesoare Adriana Stoichițoiu Ichim, p. 128-137
ISBN:978-606-11-6131-7
Editori:Dragoș Vlad Topală
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:[Latinisms, regionalisms and archaisms in the work of Năsăud scholars in the first half of the twentieth century]
This paper highlights the way in which Năsăud scholars in the first half of the twentieth century used a language interspersed with many Latinisms, regionalisms and folk terms in their writings. This fact contributes to the understanding of some of the aspects regarding the formation of certain words or the meaning(s) with which they are used. At the same time, the study points out that intellectuals of the time mastered the Latin language, as shown by the large number of Latin words employed.
Cuvinte-cheie:Latinisms, regionalisms, archaisms, vocabulary, Năsăud
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
128Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: