Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Conectorii disjunctivi din perspectivă semantico-pragmatică: ipoteze asupra proceselor de gramaticalizare

Autor:
Publicația: Limba română, LXI (3), p. 417
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The modal interpretation of natural disjunction as a list of epistemic possibilities (Zimmermann 2000, Simons 2001, 2005, Geurts 2005, Mauri 2008a, b, etc.) confirms certain hypotheses about the origin and evolution of disjunctive connectives in Romanian. The most productive pattern of Romanian disjunctive connectives shows a “free choice” value and uses verbal forms of volition (ori/veri, oare/vare) and possibility (fie). In some bisyndetic constructions, the modal component and the connective function can be dissociated.
Cuvinte-cheie:
  • coordonare, disjuncţie, alternativă, modalitate epistemică, gramaticalizare
  • coordination, disjunction, alternative, epistemic modality, grammaticalization
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 13

172Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
383Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
28Bernd Heine, Tania KutevaWorld Lexicon of GrammaticalizationCambridge University Press2002
28Rodica ZafiuNarațiune și poezieAll2000
210Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
2Ioan N. BîteaStatutul categorial al lui fie corelativLR, XXXVII (3), 2051988
3Ioan N. BîteaPuncte de vedere despre coordonarea disjunctivăLR, XXXVI (1), 351987
218Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
1G. G. NeamțuObservații asupra conjuncțiilor corelative disjunctiveLR, XXXI (6), 5041982
3Ioan N. Bîtea, Dana BîteaObservații asupra lui sau apozitivLR, XXXI (2), 1171982
337Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
164Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
132Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: