Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Pragmatica. Repere istorice

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, VII (1), p. 75-89
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:The aim of this paper is to sum up the main theories and concepts regarding the pragmatics. The sources of the new disciplines are highlighted, starting with Ferdinand de Saussure (the dichotomy langue/parole) and Noam Chomsky (the dichotomy competence/performance).
The main theories that are presented are those related to J.L Austin`s contribution to language acts, concept subsequently developed from a descriptive point of view by J.R Searle; and by H.P Grice who introduces the so-called principle of cooperation and the notion implicature. Another orientation is the cognitivist one which is illustrated by D. Sperder`s and D. Wilson`s name and by the principle of pertinence.
From Europe, Emile Beneviste`s and Oswald Ducort`s theories were presented. Romanian linguists` contributions were also highlighted in the research about pragmatics (Sanda Golopenția, Maria Manoliu Manea, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Rodica Zafiu, Ariadna Ștefănescu).
Cuvinte-cheie:lingvistică generală; pragmatică: teorii, concepte
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 8

5Rodica ZafiuConectorii disjunctivi din perspectivă semantico-pragmatică: ipoteze asupra proceselor de gramaticalizare LR, LXI (3), 417-4282012pdf
html
18Ariadna ȘtefănescuConectori pragmaticiEditura Universității din București2007
58Liliana Ionescu-RuxăndoiuLimbaj și comunicare
Elemente de pragmatică lingvistică
All Educational2003
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
92Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999
44Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
63Noam ChomskyAspects of the theory of syntaxMIT Press1965, 1969
73John Austin
  • How to do Things with Words
  • Cum să faci lucruri cu vorbe
Clarendon Press; Paralela 451962; 2003, 2005 (trad.)

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: