Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte ale pseudoimperativelor disjunctive

Autor:
Publicația: Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, 1, p. 63
Editori:Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

5Rodica ZafiuConectorii disjunctivi din perspectivă semantico-pragmatică: ipoteze asupra proceselor de gramaticalizare LR, LXI (3), 417-4282012pdf
html
19Aurelia MerlanSintaxa limbii române
Relaţii sintactice şi conectori
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001
3Ioan N. BîteaPuncte de vedere despre coordonarea disjunctivăLR, XXXVI (1), 351987
2Ioan N. BîteaObservații pe marginea unor argumente referitoare la fie corelativLR, XXXVI (6), 5331987
2Ioan N. BîteaConstrucțiile disjunctive ireversibileLR, XXXV (1), 111986
3Ioan N. BîteaConstrucțiile pseudodisjunctive copulative. Prezentare generalăLR, XXXIV (2), 1131985
3Ioan N. Bîtea, Dana BîteaObservații asupra lui sau apozitivLR, XXXI (2), 1171982

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: