“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Aspecte ale pseudoimperativelor disjunctive

Author:
Publication: Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, 1, p. 63
Editors:Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 7

5Rodica ZafiuConectorii disjunctivi din perspectivă semantico-pragmatică: ipoteze asupra proceselor de gramaticalizare LR, LXI (3), 417-4282012pdf
html
19Aurelia MerlanSintaxa limbii române
Relaţii sintactice şi conectori
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001
3Ioan N. BîteaPuncte de vedere despre coordonarea disjunctivăLR, XXXVI (1), 351987
2Ioan N. BîteaObservații pe marginea unor argumente referitoare la fie corelativLR, XXXVI (6), 5331987
2Ioan N. BîteaConstrucțiile disjunctive ireversibileLR, XXXV (1), 111986
3Ioan N. BîteaConstrucțiile pseudodisjunctive copulative. Prezentare generalăLR, XXXIV (2), 1131985
3Ioan N. Bîtea, Dana BîteaObservații asupra lui sau apozitivLR, XXXI (2), 1171982

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: