Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Formes du théatre populaire d’origine orientale dans quelques termes et expressions figées du roumain

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VI (1), p. 225-230
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Our approach focuses on the study of a few words and idioms of Romanian language which have as the basis some images of the popular theater of Eastern origin that were once played at fairs in the territory of Romania.
To stage, to play a role represent a behavior subject to social ethics, regardless of a certain culture. These facts are often located under the sign of pretense, invention, cunning, for the feint of mystification. But the specific element of terms and expressions of Romanian language based on the image of popular theater is their relationship with the Eastern culture, hypostasis absolute of ethnic and religious otherness.
Cuvinte-cheie:terms and phraseologisms, popular theater of Eastern origin, ethnic and religious otherness
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

89Stelian DumistrăcelExpresii românești
Biografii, motivații. [ed. a II-a: Până-n pânzele albe]
Institutul European1997; 2001
83Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
54Lazăr ȘăineanuInfluența orientală asupra limbei și culturei româneEditura Librăriei Socec & Co.1900

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: