Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Tipologia antroponimelor convenționale vs. neconvenționale în basme românești

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a III-a: Conventional / unconventional in onomastics, p. 953
ISBN:978-606-543-671-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[The typology of conventional vs. unconventional anthroponyms in Romanian fairy tales]
This paper discusses conventional vs. unconventional proper names from a series of Romanian fairy tales. Inside this species of the epic genre, name- giving seems to take place in accordance with the precepts of the narrated world. Among the encountered naming mechanisms, there exists the preference for generic anthroponyms (formed, for example, from appellatives). One of the functions of these newly coined names is to create an atmosphere specific to a certain time and space.
In the texts explored both folk and modern names (with standard or modified forms) are used as nicknames. Names become symbols in the literary narrative and the link symbolised – symbolising is not arbitrary, but motivated (we can speak about intra- and extratextual motivation). Thus, there are conventional anthroponyms – certified, standardised names – and unconventional anthroponyms – names created through antonomasia, euphemism, metonymy, metaphor.
This paper aims to identify the existing categories of anthroponyms in the literature investigated (fairy tales) and present their structure and function.
The corpus is collected from Romanian anthologies of folk and modern fairy tales. Methodologically, the study will use the theoretical apparatus specific to semantics, semiotics, stylistics and ethnolinguistics.
Cuvinte-cheie:literary onomastics, conventional vs. unconventional anthroponyms, proper name, function
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

4Oliviu FelecanPorecle date de elevi/studenți profesorilor. O perspectivă sociolingvisticăNeamțu, 2742015pdf
41Daiana FelecanPragmatica numelui și a numirii neconvenționale
De la paradigme teoretice la practici discursive
Editura Mega, Editura Argonaut2014
28Oliviu FelecanUn excurs onomastic în spațiul public românesc actualEditura Mega, Editura Argonaut2013
3Anna Fornalczyk, Aleksandra Biela-WołońciejGood names and bad names. The axiological aspect of literary proper names – A cognitive approachICONN 1, 3172011pdf
html
21Daiana FelecanAspecte ale polifoniei lingvistice
Teorie și construcție
Editura Tritonic; Editura Mega2010; 2011
13Nicolae FelecanCategoriile antroponimice: nume, supranume, poreclăOnomasticon, I, 812010
104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
14Nicolae FelecanVocabularul limbii româneEditura Mega, Presa Universitară Clujeană2004
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: