Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On the Surname Черчиев (and Its Variants) in Bulgarian

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, IV (1-2), p. 105
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:
  • There are five names discussed in the article: the nickname Charchì/Чарчи that Ilchev incorrectly explains as derived from charkchì/чаркчи “driver, grinder; proprietor of mills”; the surname Chirchìev/Чирчиев wrongly identified by Ilchev with the surname Kyurkchìev/Кюркчиев; the surnames Чарчиев, Чарчийска and Черчиев that are analyzed here for the first time. The author considers they are all based on the occupational name charchìya/чарчия “a dealer who resells any products by retail” which is borrowed from the Turkish çerçi, having the same meaning.
  • Dans cet article sont discutés cinq noms propres: le surnom Charchì/Чарчи qu’Ilchev explique incorrectement, comme dérivant de charkchì/чаркчи «meunier; propriétaire de moulins»; nom de famille Chirchìev/Чирчиев identifié incorrectement par Ilchev par le nom de famille Kyurkchìev/Кюркчиев; les noms de famille Чарчиев, Чарчийска et Черчиев sont analysés pour la première fois dans cet article. L’auteur considère que tous les substantifs propres énumérés sont basés sur les noms d’occupation charchìya/чарчия «commerçant qui revend tout type de produits en détail», terme emprunté du turc çerçi, qui signifiait la même chose.
Cuvinte-cheie:
  • appellative, nickname, surname, Turkish borrowing, occupational name
  • appellatif, surnom, noms de famille, turquismes, noms d’occupation
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: