Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Verba dicendi a cuvânta, a grăi and a vorbi. Etymological aspects

Autor:
Publicația: Analele Universității din București. Limba și literatura română, LXIII, p. 51-59
p-ISSN:1220-0271
Editura:Editura Universității din Bucureşti
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper analyses the etymology of the Romanian verbs with the meaning ‘to speak’: a cuvânta, a grăi and a vorbi. We discuss the origin of a cuvânta, a Balkan Romance word derived from cuvânt ‘word’, with parallels in other Balkan languages, especially in Albanian, Macedonian and Serbian, and of the Slavic borrowing a grăi, which changed its meaning from ‘croaking’ to ‘speaking’. However, we focus on the origin of the verb a vorbi, which has not been satisfactorily and fully explained until now. We reject the older hypothesis that sustains it was formed on the basis of the noun vorbă, a variant of the Slavonic borrowing dvorbă. We try to demonstrate that it should be regarded as a phonetic variant of the older form a vorovi, which meant intially ‘to make noise’, but is attested with the meaning ‘to speak’ since the 16th century. Most probably, the verb a vorovi represents a contamination between two verbs that reproduce the Balkan Slavic verbs govoriti and vreviti, both of them meaning ‘to make noise’.
Cuvinte-cheie:verba dicendi, a vorbi, Romanian, etymology, Slavic
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

44Carlo TagliaviniOriginile limbilor neolatine
Introducere în filologia romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1977
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
49Gheorghe MihăilăÎmprumuturi vechi sud-slave în limba română
Studiu lexico-semantic
Editura Academiei1961
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
57Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: