Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Frazeologia şi importanţa ei pentru etimologia lexicală (cu specială referire la împrumuturile şi calcurile frazeologice româneşti de origine franceză)

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, I, Secțiunea Lexic, semantică, terminologii, p. 197
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Phraseology And Its Importance for the Lexical Etymology (With Special Reference to Phraseological Borrowings and loan Translations of French Origin in Romanian)] The first part of this paper deals with phraseology as autonomous or independent field of language and with its object of study, the phraseological unit, which includes phrases, collocations and lexical combinations with functional and semantic unity in language. The second part deals with phraseological etymology (both borrowings and loan translations). Romanian has many borrowed and loan translated phrases, collocations and specialized lexical combinations of French origin, which include in their structure a neological word of Latin origin: efect (cf. efecte comice < fr. effets comiques, efecte publice < fr. effets publiques); impozit (cf. impozit progresiv < fr. impôt progressif, impozit proporţional < fr. impôt proportionnel, impozit funciar < fr. impôt foncier); spirit (cf. spiritul legii < fr. l’esprit de la loi, persoană/om de spirit < fr. homme d’esprit, spirit de sacrificiu < fr. l’esprit de sacrifice, spirit de competiţie < fr. l’esprit de la compétition, spirit critic < fr. l’esprit critique, stare de spirit < fr. l’état d’esprit); virtute (cf. virtuţi creştine < fr. vertus chrétiennes, virtuţi cardinale < fr. vertus cardinales, virtuţi teologale < fr. vertus théologales, în virtutea < fr. en vertu de). In our opinion, it is not only very important, but also absolutely necessary to admit a big contribution of the French language when we propose the origin of such lexical units in Romanian and to accept that they illustrate the principle of multiple etymology: from Latin or from Latin and from other language concerning the form and from French concerning the meanings. Only in this manner we can explain for consiliu, efect, familie, impozit, materie, spirit, stat, virtute etc. most of their special lexical and phraseological meanings in Romanian.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 14

4Theodor HristeaEtimologia și importanța ei pentru știința limbiiTeme actuale, 6912009
2Helga Bogdan-OpreaUn caz de etimologie multiplă: procurorLR, LVI (1), 182007html
39Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic în limba română
(Cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea)
Editura Academiei2006
89Stelian DumistrăcelExpresii românești
Biografii, motivații. [ed. a II-a: Până-n pânzele albe]
Institutul European1997; 2001
83Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
6Theodor HristeaDin problemele etimologiei frazeologice româneștiLR, XXXVI (2), 123-1351987pdf
62Stelian DumistrăcelLexic românesc
Cuvinte, metafore, expresii
Editura Științifică și Enciclopedică; Demiurg Plus1980; 2011
4Theodor HristeaContribuții la studiul etimologic al frazeologiei românești moderneLR, XXVI (6), 5871977pdf
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
7Theodor HristeaÎmprumuturi și creații lexicale neologice în limba română contemporanăLR, XXI (3), 1851972
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
66Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: