Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Means of Forming Names of Persons in Romanian

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, VI (1-2)
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:
  • The paper focuses on the formation of patronyms in Romanian, more precisely through the suffix: -escu, the most productive Romanian suffix. The study of the Romanian derivation system leads us to the etymology of such anthroponyms. Nowadays, the anthroponymic suffix: -escu can be attached to many bases, of various types and different origins.
  • Cet article porte sur la formation des noms de famille à l’aide du suffixe -escu, le suffixe le plus productif en roumain. L’étymologie anthroponymique doit être faite par la connaissance du système dérivationnel. Le suffixe anthroponymique -escu est apte à s’attacher, de nos jours, aux radicaux d’origines et de types différents.
Cuvinte-cheie:
  • suffix, anthroponym, toponym, appellative, multiple etymology
  • suffixe, toponyme, anthroponyme, appellatif, étymologie multiple
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

14Mihaela MunteanuSemantica textului şi problema referinţei nominaleAccent2006
55Domnița TomescuGramatica numelor proprii în limba românăAll1998
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
15Alexandru GraurEtimologie multiplăSCL, I (1), 221950
54Lazăr ȘăineanuInfluența orientală asupra limbei și culturei româneEditura Librăriei Socec & Co.1900

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: