Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Etimologia cuvântului sânziene din perspectivă dialectală

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 124
ISBN:978-973-109-354-3
Editori:Nicolae Mocanu, Dumitru Loșonți, Eugen Beltechi
Editura:Argonaut, Scriptor
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The study represents the linguistical approach of an interdiscilplinary research on the folk-religious hollyday of Sânziene. The author discusses the etymology of the word Sânziene proposed by researchers by now, identifying two directions: the religious perspective and the folklore-mythological perspective. More arguments are given by the author, by adding the dialectal data referring to the word.
Cuvinte-cheie:
  • sărbatoarea Sânzienelor, etimologia cuvântului Sânziene, perspectiva religioasă, perspectiva mitologico-folclorică, variante dialectale
  • Sânziene hollyday, the etymology of the word Sânziene, the religious perspective, the folklore-mythological perspective, dialectal variants
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

3Sorin PaligaZeități feminine ale basmelor românești: zînele și Sînzienele. Originea cuvintelor și a cultului profanLR, XXXVIII (2), 1411989
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
133Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: