Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Perspectivă dialectologică asupra unui dicţionar onomastic

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a II-a: Onomastica din spațiul public actual, p. 598
ISBN:978-606-543-343-4
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[A dialectological perspective on a dictionary of onomastics]
The article is based on material excerpted from Dicţionarul numelor de familie româneşti [The Dictionary of Romanian Family Names] by Iorgu Iordan. Reading the volume from a dialectological perspective gives one the opportunity to reconsider some etymological solutions, as the dialectal reality is also a decisive element in creating family names. For this reason, a number of factors that pertain to orality offer adequate explanations in some situations, without it being necessary to turn to foreign sources. Thus, the paper takes into account the series of multiple phonetic accidents, contaminations, common names “used” in onomastics, numerous derivatives, and so on. This study draws attention to the various possibilities of explaining anthroponyms, especially those favoured by exploiting the information provided by dialectology.
Cuvinte-cheie:anthroponym, etymon, family names, onomastics, toponym
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

50Alexandru GraurEtimologii româneștiEditura Academiei1963
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
243August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
128Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: