Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Split Grammaticalization: Romanian iar, Adverb and Conjunction

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, X (1), p. 97-104
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Of a controversial origin, IAR is attested from the oldest Romanian texts with two functions: (i) as an adverb meaning ‘repeated event’, cf. Engl. ‘again’, which denies the expectation that the predicate determined by the adverb is not identical with previous events present in the speakers’ memory, and (ii) as a conjunction, denying the expectation that the predicate of the second sentence is semantically identical with the predicate of the previous sentence. This evolution shows once again the fact that some language changes can be accounted for only by including pragmatic dimensions such as expectation and implicature in the description of the conveyed information.
Cuvinte-cheie:expectation, implicature, discourse markers, pragmatic models, adversative conjunctions, language change
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
136Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: