Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Treffpunkt Kochbuch: Sprache/n und Ess/Kochkulturen zwischen (etwa)1960 und 1989. Lokales, Regionales, Internationales und Ideologisches in DDR- und SRR-Kochbüchern

Autor:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Lexicologie. Pragmalingvistică, p. 330-364
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Cookbooks as meeting points: Language(s) and eating/cooking culture between 1960 and 1989. Local, regional, international and ideological aspects in cookbooks in GDR and the Socialist Republic of Romania]
The paper discusses some aspects of the German and Romanian languages for special purposes in the field of eating/cooking, by taking into consideration names of traditional dishes and recipes. The aim of the research is to emphasize the extent to which the ideological component influences/manipulates eating and cooking traditions and habits.
Cuvinte-cheie:onomastics, language for special purposes, eating/cooking culture
Limba: germană

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
243August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: