Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Romanian îns, ins ‘Person, Human Being’ and its Roots in Proto-Indo-European

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, IX (2), p. 121-124
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The Romanian noun ins, îns, meaning ‘person, human being’ has traditionally been explain through the Latin demonstrative pronoun ipse (-a, -um) ipsus, ‘that very, just that, self’, in spite of the phonetic difficulties. This paper offers a new perspective on the subject, relating the Romanian isogloss to the Proto-Indo-European form *haénsus ‘god, spirit, vital force’ as reconstructed by Mallory-Adams in their latest work. Recent studies of isolated Indo-European languages, such as Burushanski, may bring new and interesting perspectives in comparative linguistics.
Cuvinte-cheie:Romanian language, etymology, Proto-Indo-European language, Latin language, comparative linguistics
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: