Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Bilingvismul – din perspectiva contactelor româno-engleze

Autor:
Publicația: Identitatea culturală românească în contextul integrării europene, Secțiunea Lingvistică, p. 79-88
ISBN:973-8953-21-9
Editori:Marius-Radu Clim, Ofelia Ichim, Laura Manea, Florin-Teodor Olariu
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[The Romanian English Contacts: A Bilingual Approach]
Our paper – The Romanian English Contacts A Bilingual Approach – deals with an important matter: the way in which English words influence the Romanian vocabulary, especially, the effects of these Anglicisms upon the phonetical, morphological and semantic Romanian strata. In this way, we choose a number of words (trend, brand, cool, business, mass media) from different newspapers, to express, linguistically speaking, the Romanian-English contacts. The results of our studies are that some Anglicisms adapt into Romanian only from a phonetical viewpoint (e.g. cool, business), the others enrich our language with new meanings (brand, trend) and some English borrowings adapt to the Romanian strata only from a graphic point of view (mass media).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

15Ioan LobiucContactele dintre limbi
I. Istoricul teoriilor și metodologiilor
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”; Demiurg Plus1998; 2004
98Mioara AvramAnglicismele în limba română actualăEditura Academiei1997
32John LyonsIntroducere în lingvistica teoreticăEditura Științifică1995
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: