Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Traductions et retraductions vers le roumain du roman Nerrantsoula de Panaït Istrati

Autor:
Publicația: Atelier de traduction, 16, p. 61
p-ISSN:2344-5610
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:The analysis of the translations and retranslations into Romanian of the novel Nerranstoula by Pananït Istrati must respect the principle of scientific comparison of the translation and some particular aspects of the literary works. The three translators find successful solutions, but there are translation units that do not respect the natural rhythm of Romanian language and the author’s intentions.
Cuvinte-cheie:translation, retranslation, rhythm of translation, principles of translation
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: