Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Etimologii: şpagă, şperţ

Autor:
Publicația: Limba română, LXII (1), Secțiunea Viața cuvintelor, p. 8-16
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:I. The colloquial word şpagă ‘bribe’ is a loanword from the (obsolete) Alb. shpagë ‘amends, damage compensation, reward, pay’, borrowed at the beginning of the 19th century, through the Albanian mecenaries having served in the Wallachian and Moldavian military police forces.
II. The colloquial synonym şperţ ‘bribe’ is a loanword from Germ. Sperrzoll ‘prohibitive customs duties’, borrowed during the ‘customs war’ unleashed between 1886 and 1891 by the Austro-Hungarian Empire against Romania.
Cuvinte-cheie:
  • I. Şpagă1, alb. shpagë, it. paga; arnăuţi, împrumuturi albaneze în l. română; r. şpagă2, rus. шпагa. II. Şperţ, germ. Sperrzoll, împrumuturi germane în l. română
  • I. R. Şpagă1, Alb. shpagë, It. paga; Albanian mercenaries, Albanian loanwords in Romanian; R. şpagă2, Rus. шпагa. II. R. Şperţ, Germ. Sperrzoll, German loanwords in Romanian
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

41Rodica Zafiu101 cuvinte argoticeHumanitas2010
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
51Alexandru GraurEtimologii româneștiEditura Academiei1963
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
7Valentin Gr. ChelaruDin limbajul mahalalelorBIFR, IV, 1021937

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: