Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Din terminologia cromatică: roz

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 10, p. 51
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:
  • The article deals with the linguistic profile of the chromatic term roz which is important in order to understand the significances of the color and the way in which they have been conveyed in time. Many compounds have been created having the term roz as head, the second element of the compound designating an object, a plant or a chromatic nuance. The lexical family includes both derivatives made up of native words and Fench borrowings. The symbolism of the term is linked to the cult of the rose.
  • Articolul are de-a face cu profilul lingvistic al termenului cromatic „roz”, important pentru înţelegerea semnificaţiilor culorii şi a modului în care acestea au fost convenite în timp. Mulţi termeni compuşi au fost creaţi având termenul „roz” drept rădăcină, al doilea element al compuşilor indicând un obiect, o plantă sau o nuanţă cromatică. Familia lexicală include atât derivate formate din cuvinte autohtone cât şi neologisme franceze. Simbolosmul termenului este conectat la cultul trandafirului.
Cuvinte-cheie:term, chromatics, compounds, borrowing, rose
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

202Jean Chevalier, Alain GheerbrantDicționar de simboluri
Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere. Vol. I (A–D), vol. II (E–O), vol. III (P–Z)
Artemis; Polirom1969, 1993-1995; 2009
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: