Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Din terminologia cromatică: verde în limba română

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLVII, p. 115
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:La terminologie chromatique este bien représentée dans le lexique du roumain actuel. Vert se combine avec plus de 30 suffixes, les mots qui en résultent appartiennent à tous les registres de la langue roumaine. Le mot vert se retrouve dans plussieurs expressions familières.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 5

42Angela Bidu-VrănceanuCâmpuri lexicale din limba română
Probleme teoretice şi aplicaţii practice
Editura Universității din București2008
6Domnica GheorghiuÎn legătură cu terminologia culorilor din limba românăLR, XVII (1), 391968
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: