Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Harta ‘Cumnate’ (voc.) – ALRR. Sinteză III. Aspecte lexico-semantice şi morfologice

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Dialectologie. Geolingvistică. Onomastică. Fonetică, p. 108-114
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[La carte ‘beau-frère’ (voc.) – ALLR. Sinteză III. Des aspects lexico-sémantiques et morphologiques]
Les éléments lexicaux analysés reflètent la variété des moyens linguistiques de marquer le vocatif au niveau dialectal. Morphologiquement, on a identifié un système d’opposition: -e/-ule, -e/-ø, -o/-e et, aussi, les interjections à valeur pragmatique mă/măi, bă/băi. Le plus fréquant terme est ‘cumnate’, d’origine latine. Même les termes d’origine hongroise (şogor) ou slave (ćaća) sont adaptés aux caractéristiques morphologiques de la langue roumaine. La désinence plus répandue est -e mais la désinence -ule est assez rarement utilisée au niveau des patois dacoroumains.
Cuvinte-cheie:dialectologie, vocatif, sémantique, pragmatique
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

64Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: