Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Prefixul co- în limba română

Autor:
Publicația: Limba română, LX (2), p. 157-161
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The prefix co-, in words as coborî (lower), cotropi (invade), covârşi (overwhelm), was considered a creation of the Romanian language from derivatives with another prefix, po- by dissimilation: coborî < pogorî (lower < descend) (Al. Graur). When the Bulgarian linguist Mosko Moskov identified a derivation system with prefixes ko-, ka-, etc., in old Slavic, G. Mihăilă suggested Slavic etymons for the above mentioned words, which have not been introduced in the dictionaries. Andrei Avram later showed that the dissimilation considered by Al. Graur could not take place for specific phonetic reasons. Based on these findings, we have concluded that the prefix co- originates from the old Slavic ko-. On the other hand, Al. Ciorănescu wrote about the expressive prefix co- in words like cofleşi (muddle), etc., but without indicating its origin. Based on examples from the study of Mosko Moskov, we have shown the fact that in the old Slavic the prefix ko- is attached primarily to themes which in Romanian language could be interpreted as “expressive”, of muta (or f) cum liquida type, the expressivity which has subsequently been transferred to the prefix. After corroborating the data, we believe that there is only one prefix co- in Romanian language, of Slavic origin, which also aggregates the semantic mark “expressive”.
Cuvinte-cheie:
  • coborî, cotropi, cofleşi, etimologie, veche slavă
  • coborî, cotropi, cofleşi, etymology, old Slavic
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

1Andrei AvramFluctuația po- ~ co- în limba română și unele probleme de etimologieSCL, XXXII (3), 2471981
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
51Alexandru GraurEtimologii româneștiEditura Academiei1963
2Alexandru GraurGrupuri simbolice în fonetismul romînescSCL, X (2), 2051959
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: