Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Opțiunea tradiționalului – caracteristica dominantă a lexicului latin moștenit al românei

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, V-VI, p. 231
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

1Cristian MihailCuvinte de mediu militar (daco-)roman în românăDR, s.n., XV (2), 1192010pdf
html

Referințe în această publicație: 7

5Cristian MihailModificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militarCL, XXXV (1), 211990
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
66Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: