Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Nume de familie provenite de la denumiri de funcţii și grade militare: interconexiuni și interferenţe

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 155
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Surnames originating in military ranks: Interferences and trends]
The vast Romanian anthroponymic inventory consists of surnames that belong to different categories, depending on the means of their formation and origin. This study deals with a specific category of Romanian surnames that are derived from appellatives designating military ranks. The research will take into consideration the historic conditions in which these names emerged, the influences they underwent and the cultural interferences inherent to the formation process of the names. It will especially refer to the region of Bessarabia. Moreover, it will investigate whether (and to what extent) the appellatives that constitute the basis of the analysed names are used in the current vocabulary of the Romanian language or fell out of use.
Cuvinte-cheie:onomastics, surnames, military ranks, cultural interferences
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

41George VolceanovDicționar de argou al limbii româneNiculescu2007
64Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
107N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: