Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Stilistica antroponimelor în universul ludic, în balade, în basme

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a II-a: Onomastica din spațiul public actual, p. 938
ISBN:978-606-543-343-4
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[The stylistics of anthroponyms in ludic acts, ballads and folk tales]
The present paper aims at highlighting the significance, function and etymology of several anthroponyms that can be found in folkloric categories (children’s games, ballads, folk tales). Depending on the situational context, one can notice the existence of a flexible border between common and proper nouns. The anthroponyms designating heroes in ludic acts, ballads or folk tales may be real or imaginary, and they are meant to create confusion, shock, cause linguistic distortions and generate language games based on eurhythmic, euphonic, sonorous and expressive effects. A magical universe is revealed by means of desemantisation, anthropomorphisation, language syncretism, functional transformations and anthroponyms that have lost their conceptual content (i.e. which they used to have as appellatives). The meaningful configuration of this universe is also underpinned by anthroponyms that seem to display a particular “personality”, or individuality, which determines the characters’ fate.
Cuvinte-cheie:anthroponyms, heroes, folkloric categories, desemantisation
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

1Inga DruțăNume de familie provenite de la denumiri de funcţii și grade militare: interconexiuni și interferenţeICONN 1, 1552011pdf
html
14Nicolae FelecanÎntre lingvistică și filologieEditura Mega2011
270Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
130Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: