Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Consideraţii privind terminologia religioasă de origine latină

Autor:
Publicația: Philologia, LIII (5-6), p. 134
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:The object of investigation of the article is Christian terms originated from Roman pagan religion. They are classified according to whether their origin is certain or uncertain, controversial. The study also contains data regarding thematic classification of religious terms as well as etymological analysis of words from Our Father and The Creed.
Cuvinte-cheie:Etymology, Christian religious term, Latin origin
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

64Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: