Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Portretul unui prefixoid în expansiune: ciber-

Autor:
Publicația: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Secțiunea Lexic, semantică, terminologii, p. 257
ISBN:978-606-16-0797-6
Editori:Mihaela Viorica Constantinescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Gabriela Stoica, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The portrait of a blooming prefix: ciber-]
The author traces back the history of the prefix ciber- on the basis of Romanian lexical material from the last 50 years. This paper deals specifically with the etymology and semantics of the prefix, as well as with the dynamics of the process which shows its extension from the scientitific style in the present-day language, where – as an effect of its rapid extension – it is used in a very vast lexical area.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 8

15Florica DimitrescuTeme lexicale actuale (începutul secolului al XXI-lea)Editura Academiei2014
3Florica DimitrescuDenumirile unui «hoț» special și ale „anturajului” săuMarin, 171-1792013
2Adriana Stoichițoiu-IchimObservaţii privind semantismul afixoidelor în româna actualăSCL, LIX (1), 2372008html
2Florica DimitrescuAspecte din biografia unor cuvinte recente în limba română: paparazzo, tsunamiDR, s.n., IX-X, 163-1722004-2005pdf
html
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
83Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: